ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (29 November 2015)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

ในวันนี้อาจารย์ขอนำ TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ระดับ 700 PLUS+ มาฝากทุก ๆ ท่านครับ ข้อนี้สังเกตให้ดีนะครับ ว่าสิ่งที่ต้องเติมในช่องว่างนั้น ควรอยู่ในรูปแบบใด (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ข้างล่างนี้ครับ)

Don’t forget to do the quiz before scrolling down!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

Choices ทั้งหมดของคำถามข้อนี้แปลว่า “เข้าร่วม” ครับ:
(A) attend -> เข้าร่วม
(B) attending -> ที่เข้าร่วม / กำลังเข้าร่วม
(C) have attended -> ได้เข้าร่วม
(D) will attend -> จะเข้าร่วม


“ข้อนี้ต้องตอบ (B) attending ครับ”

ประโยคที่กำหนดมา
Scientists _____ a regional conference this week agree climate change in the woods is real.
แปลว่า
“นักวิทยาศาสตร์ _____ การประชุมระดับภูมิภาคในสัปดาห์นี้เห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในป่านั้นเป็นจริง”

เหตุผลที่เราตอบข้อ (B) attending ก็เพราะ “_____ a regional conference this week” เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า reduced adjective clause ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายให้กับ noun (คำนาม) ซึ่งในที่นี้ก็คือ Scientists (อย่าลืมนะครับว่าเราใช้ adjective [คำคุณศัพท์] ในการให้ความหมายเพิ่มเติมแก่ noun) เมื่อรวมกัน ก็จะได้ความหมายว่า “นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคในสัปดาห์นี้” สังเกตไหมครับว่า “ที่เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคในสัปดาห์นี้” ทำให้เราทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “นักวิทยาศาสตร์” ครับ

สำหรับ reduced adjective clause นั้น จะใช้ตามหลัง noun และเริ่มต้นด้วย verb (คำกริยา) ในรูปแบบ present participle (v.ing) หรือ past participle (v.3) เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าใน adjective clause ก่อนที่จะถูกลดรูป (reduced) นั้น ใช้ verb ที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำ (active voice) หรือผู้ถูกกระทำ (passive voice) ครับ

ถึงตรงนี้ จะเห็นว่าเราสามารถตัดตัวเลือก (A) attend, (C) have attended และ (D) will attend ทิ้งได้ เพราะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย v.ing หรือ v.3 ครับ

ทีนี้ เรากลับมาดูความแตกต่างระหว่าง reduced adjective clause ทั้งสองแบบกันครับ

หากเป็นแบบ active voice เช่น Scientists who are attending a regional conference this week เมื่อนำมาลดรูปก็จะได้ Scientists attending a regional conference this week เหมือนกับประโยคในโจทย์ข้อนี้ครับ เห็นไหมครับว่า attending เป็น v.ing

ในทางกลับกัน ถ้าเป็น passive voice เช่น Scientists who are invited to a regional conference this week พอลดรูปจะกลายเป็น Scientists invited to a regional conference this week ครับ และเนื่องจาก verb ตระกูล be + v.3 แสดงถึงการถูกกระทำ (passive voice) ดังนั้น ประโยคนี้จึงมีความหมายว่า “นักวิทยาศาสตร์ที่ถูกเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคในสัปดาห์นี้” ครับ

“อย่าลืมนะครับ reduced adjective clause จะต้องขึ้นต้นด้วย v.ing หรือ v.3 เท่านั้น”

See you soon everyone!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (20 June 2016)

สวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งครับ สำหรับ TOEIC Quiz ในครั้งนี้ อาจารย์คัดมาจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ รูปแบบโจทย์ในวันนี้จะทดสอบความเข้าใจด้านคำรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันครับ และเนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคำตอบได้ ข้อนี้จึงมีระดับคะแนน TOEIC อยู่ที่ 750 PLUS+ ครับ (คำตอบ-คำอธิบายด้านล่างนี้ครับ) Think twice

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (9 April 2017)

สวัสดีครับ

ใน TOEIC Quiz ประจำวันนี้ อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion ระดับ TOEIC 650+ ครับ ครั้งนี้ รูปแบบของตัวเลือกจะแตกต่างจากเดิม และเราควรเน้นเรื่องความหมายโดยรวมครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

What is the keyword of each choice?

Read More »

จะใช้ “well” และ “good” ให้ถูกวิธีนั้นต้องทำอย่างไร – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

ถึงแม้ทั้งสองคำต่อไปนี้จะเป็นคำที่ทุกท่านคุ้นเคยดีและใช้กันบ่อย แต่

well และ good นั้นเป็นคนละ part of speech จึงมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกัน

เรามาลองศึกษาวิธีใช้ที่ถูกต้องไปพร้อม ๆ กับบรรยากาศและเสียงจาก Tower of London ครับ

Read More »

One Response

Leave a Reply