ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (20 December 2016)

สวัสดีครับ

TOEIC Quiz ครั้งนี้มีระดับอยู่ที่ TOEIC 650 PLUS+ ครับ และเนื่องจากเป็นข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านสังเกตข้อมูลในส่วนต้นของประโยคให้ดีก่อนเลือกคำตอบครับ (สามารถอ่านคำตอบพร้อมคำอธิบายได้ใน post นี้ครับ)

The first half of the sentence is the key here!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“เราควรตอบ (C) moderate ครับ”

ทั้งนี้
Sales in the north rose by 59% while a more _____ increase of 12% was recorded in the south.
ประโยคนี้แปลว่า
“ยอดการขายในภาคเหนือเพิ่มขึ้น 59% ในขณะที่การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทาง _____ มากกว่า ได้ถูกบันทึกในภาคใต้”

แต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี้ครับ:
(A) cautious -> รอบคอบ / ระมัดระวัง
(B) careful -> ระมัดระวัง / เอาใจใส่
(C) moderate -> ปานกลาง / พอประมาณ
(D) deliberate -> รอบคอบ / โดยเจตนา

ข้อนี้เราเน้นเรื่องความหมายของคำครับ (เห็นได้ว่าทุก choice เป็น adjective หรือ “คำคุณศัพท์” ครับ) ถึงแม้ว่าเราสามารถแทนทุกตัวเลือกเข้าไปได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ แต่หากเราอ่านส่วนแรกของประโยคแล้ว จะพบคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวครับ

ครึ่งแรกของประโยคได้กล่าวถึงตัวเลขการเติบโตของยอดขายในภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นถึง 59% ในขณะเดียวกัน ภาคใต้เพิ่มขึ้นเพียง 12% ซึ่งตํ่ากว่าพอสมควร เราจึงสามารถสรุปใจความที่ประโยคต้องการจะบอกเราได้ว่า ภาคเหนือเพิ่มขึ้นมาก ส่วนภาคใต้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าครับ

เมื่อเรามาดูที่ตัวเลือก ก็จะพบว่าไม่มีตัวไหนพูดถึงระดับที่น้อยหรือตํ่า แต่มี (C) moderate พูดถึงระดับ “ปานกลาง” หรือ “พอประมาณ” ครับ ซึ่งถือว่าพอจะนำเข้าไปเติมได้ เนื่องจากตรงหน้าช่องว่างมีคำว่า more เมื่อใช้คู่กับ moderate จะได้ a more moderate increase แปลว่า “การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทางปานกลางมากกว่า” หรือ “การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทางพอประมาณมากกว่า” ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผล เพราะถือว่าเป็นตัวเลขการเติบโตที่ไม่หวือหวา (12%) หากเปรียบเทียบกับอีกตัวเลขหนึ่ง (59%) ครับ

สำหรับ (A) cautious, (B) careful และ (D) deliberate ล้วนมีความหมายออกไปแนว “รอบคอบ-ระมัดระวัง” หากประโยคสื่อถึงการพิจารณา การตัดสินใจ หรือการกระทำ เช่น a cautious/careful/deliberate decision ก็จะเหมาะสมกว่าครับ

“ความหมายในส่วนอื่นของประโยคมีผลอย่างมากต่อการเลือกคำตอบครับ”

See you all soon!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 7: Reading Comprehension (11 December 2017)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้เรามาลองทำข้อสอบ TOEIC Part 7: Reading Comprehension แล้วฟังเฉลยไปด้วยกันครับ และอย่าลืมติดตามชมภาพและเสียงจาก Hampton Court Palace ซึ่งตั้งอยู่ชานเมือง London ประเทศอังกฤษ รวมไปถึงส่วนหนึ่งของการแสดงละครเวที ณ พระราชวังแห่งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเจ้า Henry VIII และ Anne Boleyn พระมเหสีพระองค์ที่ 2 (ซึ่งต่อมาถูกพระเจ้า Henry VIII สั่งประหารชีวิต) ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

I’m sure you’ll find the video interesting!

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 November 2018)

สวัสดีครับ

ครั้งนี้อาจารย์ขอฝากทุกท่านลองทำโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดเหมาะกับช่องว่างที่สุดครับ อย่าลืมสังเกตคำที่มาก่อนช่องว่างด้วยเพราะมันสามารถช่วยตัดตัวเลือกได้ครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Which word best follows the superlative adjective in this sentence?

Read More »

3 หลักการใช้ “take” ที่คุณไม่ควรใช้ผิด – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ สิ่งที่น่าสังเกตในภาษาอังกฤษก็คือ คำที่ยิ่งสั้น ยิ่งง่าย และยิ่งใช้บ่อยนั้น มักมีความหมายที่หลากหลายมากครับ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจเคยตั้งคำถามว่า ควรเลือกจำความหมายใดของคำว่า take ดี วันนี้ อาจารย์จะขอแนะนำสามรูปแบบครับ

Read More »

Leave a Reply