ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (20 December 2016)

สวัสดีครับ

TOEIC Quiz ครั้งนี้มีระดับอยู่ที่ TOEIC 650 PLUS+ ครับ และเนื่องจากเป็นข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านสังเกตข้อมูลในส่วนต้นของประโยคให้ดีก่อนเลือกคำตอบครับ (สามารถอ่านคำตอบพร้อมคำอธิบายได้ใน post นี้ครับ)

The first half of the sentence is the key here!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“เราควรตอบ (C) moderate ครับ”

ทั้งนี้
Sales in the north rose by 59% while a more _____ increase of 12% was recorded in the south.
ประโยคนี้แปลว่า
“ยอดการขายในภาคเหนือเพิ่มขึ้น 59% ในขณะที่การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทาง _____ มากกว่า ได้ถูกบันทึกในภาคใต้”

แต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี้ครับ:
(A) cautious -> รอบคอบ / ระมัดระวัง
(B) careful -> ระมัดระวัง / เอาใจใส่
(C) moderate -> ปานกลาง / พอประมาณ
(D) deliberate -> รอบคอบ / โดยเจตนา

ข้อนี้เราเน้นเรื่องความหมายของคำครับ (เห็นได้ว่าทุก choice เป็น adjective หรือ “คำคุณศัพท์” ครับ) ถึงแม้ว่าเราสามารถแทนทุกตัวเลือกเข้าไปได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ แต่หากเราอ่านส่วนแรกของประโยคแล้ว จะพบคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวครับ

ครึ่งแรกของประโยคได้กล่าวถึงตัวเลขการเติบโตของยอดขายในภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นถึง 59% ในขณะเดียวกัน ภาคใต้เพิ่มขึ้นเพียง 12% ซึ่งตํ่ากว่าพอสมควร เราจึงสามารถสรุปใจความที่ประโยคต้องการจะบอกเราได้ว่า ภาคเหนือเพิ่มขึ้นมาก ส่วนภาคใต้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าครับ

เมื่อเรามาดูที่ตัวเลือก ก็จะพบว่าไม่มีตัวไหนพูดถึงระดับที่น้อยหรือตํ่า แต่มี (C) moderate พูดถึงระดับ “ปานกลาง” หรือ “พอประมาณ” ครับ ซึ่งถือว่าพอจะนำเข้าไปเติมได้ เนื่องจากตรงหน้าช่องว่างมีคำว่า more เมื่อใช้คู่กับ moderate จะได้ a more moderate increase แปลว่า “การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทางปานกลางมากกว่า” หรือ “การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทางพอประมาณมากกว่า” ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผล เพราะถือว่าเป็นตัวเลขการเติบโตที่ไม่หวือหวา (12%) หากเปรียบเทียบกับอีกตัวเลขหนึ่ง (59%) ครับ

สำหรับ (A) cautious, (B) careful และ (D) deliberate ล้วนมีความหมายออกไปแนว “รอบคอบ-ระมัดระวัง” หากประโยคสื่อถึงการพิจารณา การตัดสินใจ หรือการกระทำ เช่น a cautious/careful/deliberate decision ก็จะเหมาะสมกว่าครับ

“ความหมายในส่วนอื่นของประโยคมีผลอย่างมากต่อการเลือกคำตอบครับ”

See you all soon!

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (18 May 2016)

สวัสดีกันอีกครั้งกับ Today’s TOEIC Quiz ครับ ในวันนี้ อาจารย์มีตัวอย่างจากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences มาฝากทุก ๆ ท่านครับ ลองดูนะครับ และหากทำได้แล้ว อาจารย์เชื่อว่า TOEIC 700 PLUS+ เป็นคะแนนที่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ (ศึกษาคำตอบ-คำอธิบายได้ตรงข้างล่างนี้ครับ) How will

Read More »

จริงหรือ? ที่ “begin” และ “start” แทนกันได้เสมอ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ การใช้ synonym หรือ “คำเหมือน” เป็นหนึ่งในวิธีช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการกล่าวคำซ้ำเวลาสื่อสารครับ อย่างสองคำที่จะพูดถึงในวันนี้ อาจารย์เชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านน่าจะเคยใช้มาแล้วทั้งคู่ แต่ทราบไหมครับว่า เราไม่สามารถใช้ begin และ start แทนกันได้ในทุก ๆ สถานการณ์ เรามาดูกันครับว่ามีกรณีใดบ้าง

Read More »

Leave a Reply