ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 6: Text Completion (20 December 2016)

สวัสดีครับ

TOEIC Quiz ครั้งนี้มีระดับอยู่ที่ TOEIC 650 PLUS+ ครับ และเนื่องจากเป็นข้อสอบ TOEIC Part 6: Text Completion อาจารย์ขอฝากให้ทุกท่านสังเกตข้อมูลในส่วนต้นของประโยคให้ดีก่อนเลือกคำตอบครับ (สามารถอ่านคำตอบพร้อมคำอธิบายได้ใน post นี้ครับ)

The first half of the sentence is the key here!


EXPLANATION AND ANSWER … >>

“เราควรตอบ (C) moderate ครับ”

ทั้งนี้
Sales in the north rose by 59% while a more _____ increase of 12% was recorded in the south.
ประโยคนี้แปลว่า
“ยอดการขายในภาคเหนือเพิ่มขึ้น 59% ในขณะที่การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทาง _____ มากกว่า ได้ถูกบันทึกในภาคใต้”

แต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี้ครับ:
(A) cautious -> รอบคอบ / ระมัดระวัง
(B) careful -> ระมัดระวัง / เอาใจใส่
(C) moderate -> ปานกลาง / พอประมาณ
(D) deliberate -> รอบคอบ / โดยเจตนา

ข้อนี้เราเน้นเรื่องความหมายของคำครับ (เห็นได้ว่าทุก choice เป็น adjective หรือ “คำคุณศัพท์” ครับ) ถึงแม้ว่าเราสามารถแทนทุกตัวเลือกเข้าไปได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ แต่หากเราอ่านส่วนแรกของประโยคแล้ว จะพบคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวครับ

ครึ่งแรกของประโยคได้กล่าวถึงตัวเลขการเติบโตของยอดขายในภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นถึง 59% ในขณะเดียวกัน ภาคใต้เพิ่มขึ้นเพียง 12% ซึ่งตํ่ากว่าพอสมควร เราจึงสามารถสรุปใจความที่ประโยคต้องการจะบอกเราได้ว่า ภาคเหนือเพิ่มขึ้นมาก ส่วนภาคใต้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าครับ

เมื่อเรามาดูที่ตัวเลือก ก็จะพบว่าไม่มีตัวไหนพูดถึงระดับที่น้อยหรือตํ่า แต่มี (C) moderate พูดถึงระดับ “ปานกลาง” หรือ “พอประมาณ” ครับ ซึ่งถือว่าพอจะนำเข้าไปเติมได้ เนื่องจากตรงหน้าช่องว่างมีคำว่า more เมื่อใช้คู่กับ moderate จะได้ a more moderate increase แปลว่า “การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทางปานกลางมากกว่า” หรือ “การเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งออกไปทางพอประมาณมากกว่า” ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผล เพราะถือว่าเป็นตัวเลขการเติบโตที่ไม่หวือหวา (12%) หากเปรียบเทียบกับอีกตัวเลขหนึ่ง (59%) ครับ

สำหรับ (A) cautious, (B) careful และ (D) deliberate ล้วนมีความหมายออกไปแนว “รอบคอบ-ระมัดระวัง” หากประโยคสื่อถึงการพิจารณา การตัดสินใจ หรือการกระทำ เช่น a cautious/careful/deliberate decision ก็จะเหมาะสมกว่าครับ

“ความหมายในส่วนอื่นของประโยคมีผลอย่างมากต่อการเลือกคำตอบครับ”

See you all soon!

– อ.ปริญญ์

วิธีใช้ “efficient” และ “effective” แบบไม่สับสน – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ อาจารย์เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงรู้จักกับทั้งสองคำนี้ดี แต่เป็นไหมครับ เวลาจะใช้ efficient หรือ effective ทีไร ต้องหยุดชะงักทุกที เรามาทำความเข้าใจแบบชัด ๆ จะได้ใช้อย่างไม่ติดขัดกันดีกว่าครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (9 November 2017)

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านกลับเข้าสู่ Today’s TOEIC Quiz ครับ วันนี้อาจารย์ขอนำเสนอโจทย์จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ให้ทุกท่านลองทำดูครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

Can you find the correct answer?

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (21 February 2017)

สวัสดีครับ

ใน TOEIC Quiz ครั้งนี้ อาจารย์ขอฝากภาพจากน้ำตก Gullfoss ประเทศ Iceland และข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับ 650+ ครับ เรามาลองชมและศึกษาไปพร้อม ๆ กันครับ (คำตอบและคำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

Hope you like the view and the video!

Read More »

Leave a Reply