ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

ทุก suffixes ที่คุณต้องรู้ในภาษาอังกฤษ – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

ภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับทุก ๆ ภาษาในโลก มีคำศัพท์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นธรรมดาที่เราไม่สามารถจำมันได้หมด และไม่แปลกที่เราจะพบคำที่ไม่คุ้นเคยเวลาทำข้อสอบ TOEIC ครับ อย่างไรก็ตาม suffix หรือ “คำต่อท้าย” เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ โดยเฉพาะในการระบุ part of speech หรือ “ชนิดของคำ” ครับ ครั้งนี้ อาจารย์ขอนำเสนอ

Suffixes ที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษ

ซึ่งจะช่วยทุกท่านในการแยกประเภทของคำ คาดเดาความหมาย และเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ

ทุกท่านสามารถกดแต่ละหัวข้อในแถวแรกของตารางข้างล่างนี้ เพื่อจัดเรียงลำดับคำตามหัวข้อที่ต้องการครับ:
– กด Suffix เพื่อเรียงชื่อ suffixes ตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษ
– กด เปลี่ยนคำให้เป็น เพื่อเรียง part of speech ของคำที่เกิดจาก suffixes เหล่านี้ ตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษ

[table colalign=”center|center|center”]
Suffix|เปลี่ยนคำให้เป็น|ตัวอย่าง
-able|adjective|drinkable
-age|noun|spoilage
-al|adjective|accidental
-al|noun|removal
-an|noun หรือ adjective|Alaskan
-ance|noun|performance
-ancy|noun|expectancy
-ate|verb|differentiate
-ation|noun|population
-centric|adjective|ethnocentric
-ed|adjective|abbreviated
-ee|noun|employee
-en|verb|soften
-ence|noun|residence
-ency|noun|presidency
-er|noun|writer
-ese|noun หรือ adjective|Japanese
-ess|noun|waitress
-ette|noun|kitchenette
-ful|adjective|delightful
-ful|noun|spoonful
-hood|noun|neighborhood
-ian|noun หรือ adjective|politician
-ic|adjective|dynamic
-ical|adjective|theoretical
-ify|verb|intensify
-ing|noun|swimming
-ise|verb|organise -> British English
-ish|adjective|childish
-ism|noun|symbolism
-ist|noun หรือ adjective|racist
-ity|noun|obesity
-ive|adjective|divisive
-ize|verb|recogize -> American English
-less|adjective|hopeless
-like|adjective|lifelike
-ly|adjective|friendly
-ly|adverb|quietly
-ment|noun|movement
-ness|noun|happiness
-ocracy|noun|meritocracy
-ology|noun|technology
-or|noun|actor
-ous|adjective|ambitious
-phile|noun|audiophile
-phobe|noun|xenophobe
-phobia|noun|arachnophobia
-proof|adjective|waterproof
-ship|noun|relationship
-sion|noun|admission
-tion|noun|information
-ward|adjective|forward -> adj. ไม่เติม s
-ward(s)|adverb|onward(s) -> adv. เติมหรือไม่เติม s ก็ได้
-y|adjective|dreamy
[/table]

อย่าลืมนะครับ นี่เป็นเพียง suffixes ที่ทุกท่านมีโอกาสเห็นได้บ่อย แต่ภาษาอังกฤษยังมี suffixes อีกหลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในครั้งนี้ครับ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเตรียมตัวสอบหรือใช้ในชีวิตจริง หากไม่แน่ใจให้ลองเปิดดูในพจนานุกรม เพื่อตรวจสอบและเพิ่มความรู้ภาษาของเรานะครับ อาจารย์หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC และผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงครับ หากท่านใดมีคำถาม-ข้อสงสัย ต้องการให้อธิบายการใช้ภาษาอังกฤษด้านใด หรือมองว่ามี suffix อื่นใดที่จำเป็นต้องรู้ สามารถฝาก comment ไว้ได้เลยครับ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Today’s English Tip for TOEIC and Beyond กับเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ (English usage) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English grammar) สวัสดีครับ

– อ.ปริญญ์

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (17 April 2017)

สวัสดีครับ

อาจารย์ขอฝาก TOEIC Quiz จากข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ระดับคะแนน 700+ ครับ พร้อมกับ video จาก Royal Air Force Museum London ทุกท่านสามารถติดตามชมไปพร้อม ๆ กันได้เลยครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ใน VDO นี้ครับ)

I hope you’ll find the video beneficial!

Read More »

4 วิธีแยกแยะการใช้ “north” กับ “northern” – Today’s English Tip for TOEIC and Beyond

สวัสดีครับ

การพูดถึงทิศทาง ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ถามทิศทางหรือบอกทิศทาง ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก แต่ท่านทราบไหมครับ

เราจะแยกแยะระหว่าง north กับ northern (รวมถึงทิศทางอื่น ๆ) ได้อย่างไรบ้าง

อาจารย์ขอไขข้อสงสัยนี้ให้กับทุก ๆ ท่านครับ

Read More »

ข้อสอบ TOEIC ติว-เฉลย-อธิบาย Reading Part 5: Incomplete Sentences (24 July 2018)

สวัสดีครับ

สำหรับโจทย์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้เน้นทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ (vocabulary) เป็นหลักครับ โดยมีรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบ TOEIC Part 5: Incomplete Sentences ครับ คิดว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องครับ (คำตอบ-คำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้ครับ)

I’m sure you’ll select the right answer!

Read More »

Leave a Reply